Taller de Fotografia

TALLER DE FOTOGRAFIA DE MÚSICA I ARTS ESCÈNIQUES a càrrec de Jordi Vidal
2 de juliol de les 19 h a les 22 h al Ganxo Sessió teòrica
23 de juliol de les 19 h a les 22 h al Ganxo Sessió tancament